Innenbygds fiskeberettigede: Oppskrift på hvordan man tar ut døgnkort (En kort guide til scanatura-systemet)

Artikkelen inneholder informasjon om hvordan innenbygds fiskeberettigede kjapt og greit kan holde oversikt over sine kort, ta ut døgnkort (og forvaltningsavgift) samt hvordan man enklest kan gå frem for å rapportere på døgnene man har tatt ut.

1. Alle brukere av scanatura må i utgangspunktet ha en registrert bruker i systemet, denne benyttes for at dere skal kunne logge dere på "min side" som er portalen hvor dere finner alle tidligere kjøpte kort, alle spesialtilbud (les tilgang til døgnkort for fiskeberettigede), samt at dere etter hvert vil få mulighet til selv å slette kort dere har reservert men ikke likevel ønsker å benytte. Tilgang til "min side" får dere ved å skrive inn www.scanatura.no i hvilken som helst nettleser.

www.scanatura.no.jpg

 

2. For å komme inn på "min side" trykkes det på "min side" under laksefiske. Dere kommer så til følgende side:

logginn min side.JPG

Her må dere logge dere inn med deres brukerID og passord. BrukerID er bestandig en e-postadresse og denne er den dere oppga når dere registrerte brukeren deres på scanatura. Skulle dere ha glemt passordet kan dere skrive inn eposten og trykke "glemt passord". Dere vil da motta en epost fra scanatura til deres oppgitte epostadresse med passordet. OBS: erfaringsmessig havner denne ofte i spamfilteret på diverse epostleverandører og om dere ikke mottar mailen ganske umiddelbart etter å ha trykt på "glemt passord" så vil det lønnes å sjekke søppelboksen på deres respektive epostlesere/leverandører.

Har du ikke tidligere løst forvaltningsavgift så kan det være at dere får feilmelding om at eposten deres ikke finnes i systemet. Dere må da lage en bruker i scanatura ved å trykke "Registrer deg!" og så følge retningslinjene som gis av systemet. For å opprette bruker kreves det en gyldig epostadresse, da det sendes en bekreftelsesmail fra systemet til deres epost, som må trykkes på, i forbindelse med opprettelsen av bruker.

Dersom det oppstår tekniske problemer kan man kontakte kundeservice direkte på support@inatur.no. Ved andre spørsmål knyttet til Reisaelva, ta kontakt med elvelaget på post@reisaelva.no. 

 

3. Min Side

Min side.JPG

Etter dere har logget dere inn kommer dere til oversiktsbildet på "min side". Her har dere enkel oversikt over alle kortene dere har kjøpt eller reservert på deres bruker. Dere som har løst forvaltningsavgift vil se at denne ligger inne med Sone/Vald: Reisa Elvelag. Om dere vil ha tilgang til selve kortet for å skrive det ut eller lagre det i PDF kan dere trykke på pdf-ikonet helt til høyre i linja. Her ser dere også rapporteringsstatus på døgn dere har reservert eller benyttet. Hver enkelt fiskeberettigede kan kun ha inntil 4 reservasjoner til en hver tid som ikke er rapportert i  Øverelva og kun 1 i Nerelva. På benyttelsesdagen åpnes muligheten til å rapportere kortene og det vil komme en link "Rapporter fangst" på det respektive kortet. Dere rapporterer ved å trykke på linken og følge retningslinjene. Dette er enkleste måte å rapportere på! Alternativet er å rapportere på kortnummeret ved å trykke "Registrer fangst" utenfor min side eller ved å benytte rapportering over SMS.

På denne siden vil dere også få tilgang til å slette reserverte døgnkort intill 24 timer før gyldighetsdato. Dette er ment å minke andelen av reserverte, men ikke benyttede kort. Trykk på søppelkasse helt til høyre i kortlinja på "min side" 

 

4. Uttak av døgnkort

Dere trykker på linken "mine spesialtilbud" som er synlig øverst i bildet på "min side". Deretter trykker dere "hent tilbudet" på tilbudet "Reisaelva, fiskeberettigede dag".

Dere kommer da til webshopen.Vær oppmerksom, enkelte kan oppleve å bli logget ut igjen. Logg da inn igjen. 

uttak døgnkort nerelva.JPG

For å ta ut døgnkort for fiskeberettigede er det flere ulike alternativer:
- Nerelva, der man velger kan velge mellom 10 soner (1-10). 
- Øverelva, der man kan velge mellom 3 soner (sone 11-16, sone 17-18 og sone 19). 

Om dere skal ta ut døgnkort i øverelva kan dere for sikkerhets skyld sjekke at det står "fiskeberettigede dag" og ikke dagskort. Dagskortene er Statsskogs kort i øverelva som selges på det åpne markedet. For å ta ut kort trykker du på en ledig dag. Når dere er pålogget deres bruker (som dere må være for å få tilgang til fiskeberettigedes kort) vil kortinfo fylles inn automatisk. Deretter trykker du deg gjennom til du får "fullført kjøp". (Gå til kasse, sjekk at det står kr 0, trykk fullfør kjøp). Gjenta for de døgnene du ønsker å reservere, inntil grensen på 4 kort i Øverelva. For Nerelva er det kun lov til å booke 1 døgn av gangen. Dette for å sikre en rullering blant alle som har kjøpt kort. 

Døgnet vil nå være registrert og du vil se det på "min side".

 

5. Uttak og betaling av forvaltningsavgift for innenbygds fiskeberettigede.

Er du allerede pålogget min side er det enkelt å betale forvaltningsavgiften.

Du trykker "webshop" under "min side".

Min side.JPG

og kommer så til følgende side:

forvaltningsavgift.JPG

Under kategori velger du laksefiske

Under Elv velger du Reisaelva

Under vald/sone velger du reisa elvelag

Under korttype velger du forvaltningsavgift for bygdekort eller forvaltningsavgift barn 12-16 år, ungdom 17-20 år eller ektefelle. For ektefellekort må samboer ha løst ordinær forvaltningsavgift.

Trykk den grønne firkanten.

Fyll ut eventuell informasjon som ikke er fylt inn.

Trykk betaling, gå til kasse og betal ved hjelp av VISA eller MASTERCARD.

OBS: avhengig av bank vil du ofte trenge bankID for å få betalt. 

OBS2: Forvaltningsavgiften for innenbygds fiskeberettigede er bare for bosatte i "gamle nordreisa" kommune. Kortkjøpere som ikke har rett til kortene vil få kortet slettet om man ikke kan vise til gyldig dokumentasjon på at man er reell fiskeberettiget.


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...